Sepertiga dari isi kepalaku ialah kamu, sisanya tentang cara-cara membahagiakan kamu

Iklan